Truyện cười 18+

Giấy tờ

Ấp trứng voi…

khách hàng quen…

Vị tể tướng trung thành

Chỉ gấp 3 lần thôi…

Sếp chơi khó cấp dưới

Thuốc nổ

Khi con gái kéo nhầm …..

Cái lon thủng

Chủ quan

Sợ nhất điều gì…

Găng tay tặng người yêu

Sợ cười vì bị sưng..

Đến thần cũng bị nhầm

Không cần phải cắt đâu

Biết mặc mảnh nào

Thòi chân giữa…

Bộ ngực lớn nhất

Tội nghiệp thằng ăn trộm…