Truyện cười 18+

Khi con gái kéo nhầm …..

Cái lon thủng

Chủ quan

Sợ nhất điều gì…

Găng tay tặng người yêu

Sợ cười vì bị sưng..

Đến thần cũng bị nhầm

Không cần phải cắt đâu

Biết mặc mảnh nào

Giấy tờ

Ấp trứng voi…

khách hàng quen…

Vị tể tướng trung thành

Chỉ gấp 3 lần thôi…

Sếp chơi khó cấp dưới

Thuốc nổ

Bác sĩ thông minh

Bao cao su màu đen

Không có vấn đề gì…